top of page
IMG_3413.jpeg

                       IDR 3  2022-2023

IS= Idrottsspecialisering  ToT= Tävlings och Träningslära

SEPTEMBERMÄSTARE : JONATHAN -1

OKTOBERMÄSTARE : MAXI +2

NOVEMBERMÄSTARE : MALTE D -3 (3 KLUBBOR +PUTTER)

JANUARIMÄSTARE: ERIK J  59 slag  

FEBRUARIMÄSTAREN: ERIK J -3                

MARSMÄSTARE: Erik J -4 

APRILMÄSTARE: PER SAMT OSCAR +-0  

KORTHÅLSMÄSTAREN. FELIX SAMT ERIK -3   

                                

​​

 

8/6                                 STUDENTEN....................................   

 

 

 

 

                            Tack för 3 fina år       

 

bottom of page